De vraag naar de essentie van het leven en hoe je zo gezond mogelijk kan blijven heeft al lange tijd mijn interesse. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand maar in deze tijd worden we steeds meer uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid. Vele gezondheidsklachten waar we in deze tijd mee te maken hebben, hebben een relatie met onze leefstijl. Ik geloof in een 80/20 regel: in de basis gezond leven om fit te blijven! Maar dat is niet altijd gemakkelijk. We leven in een hectische wereld waarin we vaak niet voldoende voor onszelf zorgen en we hierbij onszelf een tekort doen. We zijn vaak gericht op heel veel zaken buiten ons maar zijn hierdoor te weinig met onszelf en onze gezondheid bezig. Kijk eens om je heen hoeveel mensen er chronische klachten hebben! Voor mij een uitdaging om mensen bewuster te maken en gezonder te laten leven.

Voordat ik in 2011 begon om als natuurgeneeskundig therapeut te gaan werken heb ik veel andere werkzaamheden in het bedrijfsleven gedaan. Ze zeggen wel eens dat het leven zelf de beste leerschool is maar ik ben ook iemand die graag leest en iets bestudeert. Ik heb dan ook vele opleidingen gevolgd. Deze opleidingen hebben mij ook vooral laten zien dat theorie maar theorie is en dat de werkelijkheid in vele opzichten vaak heel anders is. Na mijn VWO ben ik in eerste instantie bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen gaan studeren. Deze studie, waarin ”mens en organisatie”  de rode draad vormt, zie ik nog steeds als een mooie brede opleiding na mijn middelbare schooltijd. Na eerst nog een specialisatie studie op het gebied van productie- en dienstenlogistiek gevolgd te hebben ben ik gaan werken bij verschillende bedrijven om productieprocessen onder de loep te nemen en te kijken hoe het beter kan. Daarna heb ik nog een tijd bedrijven geadviseerd hoe ze het beste om kunnen gaan met het bedrijfsrisico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel.

”Mijn innerlijke stem” zei wel dat ik rond mijn veertigste levensjaar een hele nieuwe weg mocht inslaan. De basis voor deze keuze was eigenlijk al tijdens mijn bedrijfskunde studie gelegd doordat ik mij in die periode steeds meer ging interesseren voor spiritualiteit en gezondheid. Ik ben altijd een hooggevoelig persoon geweest maar mijn gevoeligheid was ik door omstandigheden in de loop der jaren kwijt geraakt. Uit een soort zelfbescherming had ik onbewust geleerd om niet meer goed te voelen en mijn verbinding met ”mijzelf” was ik hierdoor ook kwijt geraakt. Nadat de verbinding met mijzelf weer hersteld was kon ik beter voelen waar mijn echte interesse ligt. Mijn spirituele leven kwam volledig tot bloei en ik ging mij steeds meer interesseren voor de holistische kijk op de mens en gezondheid.

Mijn vader die op latere leeftijd ook nog therapeut is geweest heeft mij ook nog geïnspireerd om meerdere opleidingen te gaan volgen in de complementaire natuurgeneeswijzen. Door mijn moeder die lang chronisch ziek is geweest heb ik ook mogen ervaren dat complementaire geneeswijzen een waardevolle aanvulling kan zijn op de reguliere zorg. Om mijn werk als therapeut een goede basis te geven heb ik in eerste instantie een therapeutische beroepsopleiding energetische therapie (Academie voor Geesteswetenschappen) en orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde (voormalig SOE) gevolgd. Daarna heb ik vele bij- en nascholingen gevolgd om actueel te blijven met alle ontwikkelingen.

Heb jij gezondheidsklachten zoals maag-darmklachten, een blijvende vermoeidheid, slecht slapen, hoofdpijn/migraine, huidklachten of gewoon niet lekker in je vel zitten en overgewicht, dan kan je vanuit veranderingen in je leefstijl en voedingspatroon aan te brengen zorgen voor een verbetering van je gezondheid en een vermindering of verdwijning van je klachten. Het grote probleem van deze tijd is dat we ongemerkt door verschillende factoren langzaam inleveren op onze gezondheid en we eigenlijk te laat ingrijpen met als gevolg dat we chronische aandoeningen zoals diabetes, hart en vaatziekten, alzheimer, fibromyalgie, depressie en zelfs kanker kunnen ontwikkelen. Natuurlijk kan er een genetische aanleg voor een aandoening of ziekte zijn maar juist dan is het belangrijk dat je vanuit een gezonde leefstijl er voor zorgt dat je je DNA positief beïnvloedt.

Ik kan je met verschillende natuurlijke behandelmethoden zoals orthomoleculaire en energetische therapie (waaronder bioresonantie) helpen om je gezondheid te verbeteren.

ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE

De orthomoleculaire visie houdt in dat het lichaam over de juiste voedingsstoffen en in de juiste hoeveelheden moet beschikken voor een goede gezondheid. Naast het feit dat gezonde voeding in de therapie de basis moet zijn wordt in de orthomoleculaire geneeskunde of therapie vaak gebruik gemaakt van voedingssupplementen om gezondheidsklachten te behandelen.

In 1968 introduceerde Linus Pauling de orthomoleculaire geneeskunde. Orthomoleculaire geneeskunde of therapie heeft een wetenschappelijke basis. Door middel van orthomoleculaire therapie kunnen veel ziekteprocessen positief worden behandeld. Orthos komt uit het Grieks en betekent juist. Moleculair is afgeleid van het woord molecuul en verwijst naar de moleculen in de voedingsstoffen. Orthomoleculaire therapie streeft naar optimale concentraties voedingsstoffen in het lichaam.
De gemiddelde mens in de moderne samenleving gebruikt geen evenwichtige voeding. Het gevolg hiervan is dat vele mensen een tekort aan essentiële voedingsstoffen binnen krijgt. Zelfs de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) wordt vaak niet gehaald.

Een onevenwichtig voedingspatroon leidt op korte of langere termijn tot tekorten aan vitamines en mineralen die het lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren en om ziektes te voorkomen. Onze voeding bestaat grotendeels uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Hiervan moeten we voldoende via onze voeding binnen krijgen om ervoor te zorgen dat het lichaam hieruit voldoende energie kan maken en er voldoende bouwstoffen zijn voor het onderhoud van de cellen in het lichaam. Naast deze voedingsstoffen waarvan we er aardig wat van binnen moeten krijgen voor voldoende energie productie en onderhoud van het lichaam zijn er ook voedingsstoffen waarvan we er wat minder nodig hebben maar die wel heel belangrijk zijn voor een goede gezondheid. Dan hebben we het over vitamines, mineralen en spoorelementen. Een orthomoleculaire visie op voeding is dat de lichaamscellen optimale hoeveelheden voedingsstoffen krijgen.

In deze tijd is het vaak lastig om deze voedingsstoffen voldoende uit de voeding te halen en kunnen bepaalde voedingssupplementen een uitstekende ondersteuning zijn. De doseringen liggen daarbij boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH). De ADH is meestal niet voldoende. De Nederlandse voedingsnormen houden geen rekening met vele verschillende invloeden die ervoor zorgen dat er een tekort is aan belangrijke voedingsstoffen.
Door de moderne intensieve landbouwmethoden (o.a. eenzijdige landbouw, kunstmestsamenstelling, gebruik van verdelgingsmiddelen) is er in deze tijd een tekort aan mineralen en spoorelementen in de bodem ontstaan waardoor ook onze voeding een tekort heeft aan deze belangrijke voedingsstoffen. Daarnaast kan gedacht worden aan het feit dat fruit nog niet volledig gerijpt geplukt wordt vanwege de export waardoor het fruit minder vitamines bevat als wanneer het wel goed gerijpt is. Ook wordt het fruit te lang bewaard in koelcellen.
Maar er zijn ook factoren waardoor het lichaam extra belast wordt en er extra behoefte is aan vitamines, mineralen en spoorelementen. Hierbij moet gedacht worden aan belasting van het lichaam door schadelijke stoffen zoals lichaamsvreemde toevoegingen (E-nummers), straling, luchtvervuiling, medicijnen gebruik, de wijze van voedselbereiding en niet te vergeten stress.

De orthomoleculaire therapie bevordert het afvoeren van afvalstoffen, het aanvullen van tekorten en het gebruik van optimale voeding. De voeding en behandeling met behulp van voedingssupplementen wordt specifiek op de persoon afgestemd

ENERGETISCHE THERAPIE

Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich zoveel mogelijk op de gehele mens (lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau). Energetische therapie heeft een relatie met Oosterse geneeswijzen waar gewerkt wordt met de energetische dimensie van de mens. Vanuit deze werkelijkheid heeft de mens energiebanen (meridianen), energiecentra (chakra’s) en kan er gesproken worden over een energieveld. Het stoffelijk lichaam is namelijk ook terug te vinden op een energetisch niveau, als een veld, omdat ieder lichaamsdeel ook op een energetisch niveau bestaat. In een gezond energieveld stroomt de levensenergie wat belangrijk is voor het zelfgenezend vermogen.

De therapie is gericht op het herstellen van de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellend of zelfgenezend vermogen van de mens. Het zelfgenezend vermogen is namelijk afhankelijk van het vermogen van het energieveld om voldoende energie te leveren voor alle lichamelijke processen. Als de energiestroom stagneert ontstaat er een energieblokkade die zal doorwerken op het stoffelijke lichaam en de oorzaak van een gezondheidsklacht kan worden.

Een energetische behandeling duurt op zich meestal een half uur. Je ligt dan meestal op je rug met kleren aan op een behandel (massage) tafel. Met mijn handen breng ik dan energie over op het lichaam door ze net boven het lichaam te houden of licht aan te raken.

BIORESONATIE – ASYRA – QUEST

In mijn praktijk maak ik als ondersteuning, gebruik van een Asyra bioresonantie systeem. De Asyra-Quest is een geavanceerd analyse- en behandelsysteem (maar is geen vervanging van reguliere onderzoeksmethoden). Deze geavanceerde technologie die al ruim 35 jaar wordt toegepast, is gebaseerd op de bio-energetica. Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam die door de Asyra-Quest  kunnen worden gemeten. De energiestromen en trillingen zijn onzichtbaar maar het Asyra-Quest systeem vertaalt ze naar zichtbare informatie. Met het systeem kunnen verschillende testen worden gedaan om verstoringen in het lichaam op te sporen.

In de Asyra-Quest zitten meer dan 100.000 frequenties opgeslagen die het lichaam weer meer in balans kunnen brengen. De frequenties kunnen in een behandeling door middel van licht overgedragen worden op het lichaam en geven hiermee de juiste energieprikkel aan het lichaam die het lichaam op dat moment nodig heeft. Daarnaast kunnen de frequenties in een homeopathische verdunning op een vloeistof worden gezet.
De volgende oorzaken van een verstoring kunnen o.a. zichtbaar gemaakt worden:
– de balans en onbalans van de organen en orgaan systemen;
– geblokkeerde energie (meridianen, chakra’s),
– immuunsysteem verstoringen,
– verstoringen autonoom zenuwstelsel,
– celactiviteit en communicatie (stofwisseling van en tussen de cellen),
– tekorten aan vitaminen, mineralen, vetzuren, aminozuren, enzymen,
– voedselintoleranties en overgevoeligheden,
– allergieën,
– verstoringen van het spijsverteringssysteem,
– dysbiose in de darmen,
– emotionele/psychische onbalans,
– schimmels, bacteriën, parasieten en virussen,
– toxische stoffen,
– hormonale onbalans,
– verstoringen door problemen met het gebit,
– verstoringen door aandoening aan de nek- en rugwervels,
– stralingsbelasting (electrosmog, geopathie),
– miasmen (overgeerfde verstoringen),
– littekenstoring,
– vaccinatie belastingen.

Werkwijze

Als je voor de eerste keer komt wordt er een intakegesprek gehouden. Daarvoor heb je al een intakeformulier ingevuld. Belangrijk is dat ik een zo goed mogelijk beeld heb van je huidige gezondheidssituatie en mogelijk die in het verleden. Met het bioresonantiesysteem zal ik meerdere testen doen om de balans en onbalans te meten en te kijken wat hiervan de oorzaken zijn. Meestal zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen waarom iemand een gezondheidsklacht heeft. Op basis van de uitkomsten zal ik een voedingsadvies geven en kijken of het nodig is om bepaalde supplementen op natuurlijke basis in te zetten. Daarnaast is het mogelijk om op basis van de metingen een energetische behandeling te geven om het proces van meer balansverbetering te ondersteunen. Afhankelijk van de soort klacht en hoe lang die je al hebt zijn meerdere behandelingen meestal nodig. Voor de tarieven en vergoedingen van de behandelingen verwijs ik je verder op de pagina.

Het uurtarief is € 75,= (2020)
 
Richtlijnen consulten (indien gewenst en noodzakelijk kan hiervan afgeweken worden):
– 1e consult  (intake en behandeling/ 1 -1.5 uur): Afhankelijk van de hulpvraag en soort klacht duurt een eerste afspraak ongeveer 1 uur tot 1.5 uur. Indien gewenst is er de eerste keer alleen een intake en dan is het consult korter van duur (30-45 minuten). Voor jonge kinderen duurt een consult over het algemeen niet langer dan 30 tot 45 minuten.
– Vervolgconsulten (orthomoleculair en/of energetisch) Ik reserveer meestal 1 uur voor een vervolgconsult.
De behandelingen zijn excl. extra benodigde (voedings)supplementen. Meestal krijgt de client 1 of 2 Asyra homeopathische imprint flesjes mee die op basis van de Asyra metingen aangemaakt worden. Hiervoor wordt € 5,= (30 ml) en € 7,= (50 ml) in rekening gebracht.
Indien gewenst kan er vrijblijvend een kennismakingsafspraak gemaakt worden.
Het consult dient contant of per factuur binnen 14 dagen betaald te worden. In Wijchen dient het consult aan de kassa van Gezondheidswinkel de Kroon contant of middels pinbetaling afgerekend te worden.
Afzeggen afspraak: indien je een gemaakte afspraak wil afzeggen dan vraag ik je dat tijdig (minimaal 24 uur van te voren) te doen. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Vergoeding zorgverzekeraar
Afhankelijk van een aanvullende ziektekostenverzekering kun je de behandelingen  (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Er is aansluiting bij de beroepsorganisatie MBOG.
De CZ groep (CZ, Ohra en Nationale Nederlanden), en Menzis groep (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA) vergoeden in 2020 geen orthomoleculaire therapie.
Voor meer informatie zie link

Aansluiting bij de CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten)

Met ingang van 2020 is er naast een aansluiting bij de MBOG ook een aansluiting bij de CAT (level 5). Hierdoor komen ook energetische behandelingen in aanmerkingen voor een vergoeding als er een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen bij bepaalde verzekeraars is afgesloten. Voor meer informatie zie hier

Neem contact op

[contact-form-7 id=”1480″ /]

Jeroen Postma, Natuurgeneeskundig orthomoleculair-energetisch therapeut

Beukendreef 1

5056 CA Berkel-Enschot (gemeente Tilburg, Noord Brabant)

Tel: 06-43559701

Beroepsregistratie nr: 813 TL

AGB Zorgverlenerscode:90045115

AGB Praktijkcode: 90053777

Klacht en Tuchtrecht reg.nr: KB 1107.1305

Beroepsregistratie nr: CM 2916-01-01-20

level 5 therapeut