Orthomoleculaire therapie is erop gericht de gezondheid te bevorderen of ziekteprocessen te herstellen. Om het zelf herstellend vermogen van het lichaam optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om het de juiste hoeveelheden van de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Deze voedingsstoffen zitten in gezonde voeding.

Orthomoleculaire geneeskunde is in feite een ander woord voor ‘voedingsgeneeskunde’.

In de orthomoleculaire therapie staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen.

Tijdens de meting wordt gebruik gemaakt van de bodyscananalyser, dit is een niet belastende meetmethode die handig en eenvoudig is om het lichaam te meten op de actuele staat van welzijn. De Bodyscanalyser verzamelt via een zwak magnetisch veld, frequentiesensoren en energievelden van het menselijk lichaam. Dit gebeurt via een handgrip sensor. Deze vorm van meten wordt ook wel bioresonantie genoemd. Het woord bio omvat alles wat met leven samenhangt en resonantie betekend meetrillen. Dit wil zeggen dat wat zich binnen in het lichaam afspeelt, gaat resoneren (meetrillen) met een zelfde frequentie (golflengte) die aangeboden wordt van buitenaf. De mate waarin trillingsfrequenties resoneren, geven bepaalde waarden aan. Kortom: electromagnetische golven zenden dus signalen door het menselijk lichaam en geven de specifieke toestand weer van het menselijk lichaam op een bepaald moment. Deze golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals bij gezondheid of ziekte. In 60 seconden worden de gegevens verzameld, terwijl u de sensor in uw handpalm houdt.

Deze meting zet ik in naast het gesprek en het intakeformulier om een goed beeld te krijgen over hoe het met uw lichaam is gesteld. De behandeling is gebaseerd op het behandelen van de oorzaken van uw gezondheidsklachten en niet op de symptomen. Niemand is hetzelfde, daarom zal er voor iedereen een individueel advies worden gegeven worden.

Het is verstandig om na een aantal weken een nameting te doen om te kijken hoe het advies ( zoals het aanpassen van voeding, supplementen) is aangeslagen en waar eventueel een en ander moet worden bijgesteld.

Gezond worden en blijven heeft te maken met het vinden en behouden van de juiste lichamelijke en geestelijke balans!

Online afspraak maken