Even voorstellen

Ik ben Yvonne Ramakers. Na mijn opleiding fysiotherapie en 12 jaar werkervaring als fysiotherapeute, wilde ik mijn horizon verbreden. Ik behandel de mens niet symptomatisch, maar ga op zoek naar de oorzaak van de klacht. Dit doe ik met behulp van bioresonantie® en radionica, hiermee kan ik zowel diagnosticeren als behandelen.

Yvonne Ramakers Gezondheidswinkel de kroon Markt 14 Wijchen

Wat is bioresonantie®?

In de medische terminologie betekent bioresonantie®: het zoeken naar en de afgifte van frequenties. Onder ’frequentie’ wordt verstaan: het aantal malen dat een herhaalde trilling binnen een bepaalde tijd plaatsvindt.
De oudste vorm van bioresonantie is het zonlicht. Licht is niets anders dan elektromagnetische straling, die is samengesteld uit verschillende elektromagnetische golflengtes. Naast deze frequentie bestaan er nog talloze andere frequenties die invloed hebben ons organisme.

Maak online een afspraak
Bioresonantie therapeut praktijk Gezondheidswinkel de kroon Markt 14 Wijchen

Het bioresonantie-apparaat :

Met dit apparaat kunnen elektromagnetische frequenties opgewekt worden. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met dezelfde ziekte dezelfde frequenties nodig hebben. Zijn één of meerdere frequenties verstoord, dan duidt dit op een energetische tekortkoming, die met behulp van bioresonantie wordt herkend en weer in evenwicht wordt gebracht. Het zoeken naar de oorzaak staat daarbij steeds voorop. Tegenwoordig worden dagelijks over de hele wereld vele duizenden patiënten succesvol behandeld met bioresonantie®.Met het tegenwoordig beschikbare bio resonantieapparaat wordt niet alleen diagnostisch maar ook therapeutisch gewerkt. Men kan gemakkelijk constateren welke problemen de patiënt heeft.

De meting bestaat uit 2 testen. In de eerste test gaan wij kijken of iemand belast is met straling, micro-organismen en of er voldoende vitaminen en mineralen aanwezig zijn in het lichaam. De tweede test bestaat uit het meten van organen.

Kijk voor meer informatie op: www.aurora-gezondheidscentrum.nl

Oorzaken van ziekten :

Straling
Oorzaken van ziekten zijn zeer verschillend van aard. Milieu-invloeden worden hierbij vaak over het hoofd gezien. Uit ervaring is gebleken dat ’electrosmog’ (afkomstig van het gebruik van huishoudelijke elektrische apparaten zoals een stofzuiger of computer) en ook geopatische invloeden (dit zijn elektrische en magnetiesche velden in de buurt van wateraders of geologische breukvlakken) in verband gebracht worden met de toestand van de gezondheid.

Stress
Stress, drukte en versnelling van het levensritme brengen het lichaam uit evenwicht.

Voeding
Onze huidige voedingsmiddelen verdienen terecht de naam ’levensmiddel’ niet meer. Deze worden vaak industrieel vervaardigd, gekookt, ingevroren, of op een andere manier voorbehandeld. De grondstoffen zijn vaak op verarmde voedingsbodems geteeld.

Gevolg….verzuring
Uitgangspunt van de ontwikkelingen is de ervaring dat mensen met een verstoorde zuur-base-huishouding zeer vele resonantieplekken, ofwel ’energetische gebreken’ vertonen. Meestal kan de oorzaak van de geconstateerde verzuring door verkeerde voeding stress of straling worden verklaard.

Conclusie
Hoe groter de vitaliteit van Uw weefsels, hoe beter Uw cellen kunnen worden geprikkeld, hoe krachtiger Uw afweermechanisme

Lid van de beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). De kosten die gemaakt worden voor een behandeling worden, afhankelijk van Uw polis, vergoed door Uw ziektekosten verzekering.

Maak online een afspraak